Rubrikbild - Tallar som vajar i vinden.

Om oss

LoveOne Consulting AB är ett företag som arbetar med rådgivning och som konsulter. Vi har kompetens inom tre områden: Bevakning vad som händer i det offentliga Sverige, Förbättringsarbete och Systemutveckling inom IT.

LoveOne Consulting AB arbetar i sin rådgivning i skärningspunkten mellan samhälle och företag. Vi vägleder kunden i intentionerna bakom lagstiftning och andra samhällsbeslut och reder ut vilken innebörd de har. Vi är väl bekanta med den politiska processen och kan ge råd om kundens förutsättningar att påverka beslut och metoderna att nå framgång.

LoveOne Consulting AB vill inom IT-verksamheten tillsammans med kunden skapa ökad affärsnytta genom informationssystemet. Vi söker därför kunder som står inför utveckling och förändring i sin verksamhet och där informationssystemet har strategisk betydelse. Vi är inte knutna till någon speciell bransch.

LoveOne Consulting AB arbetar mot såväl privata företag som offentlig sektor. Storleken på organisationen är underordnad.

Företaget har gedigen erfarenhet inom sina arbetsområden.

Företaget besitter lång erfarenhet av offentlig verksamhet. Vi åtar oss uppdrag inom ett brett kompetensområde och har ett omfattande kontaktnät inom sektorn. Vi arbetar ofta i skärningspunkten mellan teknik, ekonomi, juridik och politik.

Företaget tar akitekturansvar för nödvändiga förändringar av informationssystemet. Vi tillämpar agil systemutveckling av distribuerade system. Vi har kompetens inom flera moderna teknologier som Java, Microsoft .NET och Adobe Flex®.

Vi arbetar nu på ett gemensamt koncept där vi utgår ifrån vår erfarenhet av samhällsfrågor och systemutveckling och skapar ett unikt erbjudande för it-utveckling inom offentlig och privat sektor.

Mer...